december 1, 2016 Searchadmin

AIDAS-Modellen – Sälj så det ryker

AIDAS modellen

AIDAS-Modellen En modell för marknadsföring & försäljning!

AIDAS kallas även för (AIDA) detta är en modell som beskriver de steg en kund tar innan den genomför ett köp/beställning av en produkt eller tjänst. Bokstäverna i AIDAS står för Attention, Interest, Desire, Action och sist men inte minst Satisfaction.

Attention / Uppmärksamhet 

Steg nummer ett i AIDAS, Attention / Uppmärksamhet det handlar om att skapa nyfikenhet hos kunden. Om man ringer till en kund så handlar det till 95% om engagemang och tonläge inte så mycket om vad du säger utan hur du säger det.

Intrest / Intresse

Steg nummer två är Intrest / Intresse när du skapat nyfikenhet hos kunden skall du nu skapa ett intresse för det du har att erbjuda. Nu är det inte längre bara hur du säger det utan även vad du säger som är avgörande för nästa steg i modellen.

Desire / Önskan

Steg nummer tre är Desire / Önskan nu när du har kundens intresse skall den känna en önskan av din produkt eller tjänst. Detta kan man göra på olika sätt här är lite exempel: Lyft fram dina USP:ar och vad det skulle innebära för kunden med dessa lösningar. Eller så kan man göra sitt erbjudande exklusivt, julrabatt 25% m.m

Action / Handling 

Steg nummer fyra är Action / Handling nu har du skapat en önskan hos kunden att få ta del av dina tjänster eller produkter så nu krävs en lite sista knuff över mållinjen. Detta kan man göra på många olika sett men en teknik jag älskar är ta för givet avslut. SÅ fråga kunden vill du ha fakturan på post eller mail?

Satisfaction / Tillfredsställelse

Steg nummer fem det sista steget kan man använda även detta på många olika sett men jag tycker om att lyfta fram fördelarna ännu en gång efter att kunden godkänt avtalet. Detta gör att kunden känner större förtroende till sitt egna val.

 

HÖR AV DIG

Så kan vi ta en kopp kaffe och se över hur jag skulle kunna hjälpa dig lyckas på nätet. Om du inte redan valt att ta kontakt via de sociala kanalerna så fyll i formuläret